Biokominek Muro

Filtruj wg:
biokominki
/
ogród
/
wnętrze

Nazwa

Biokominek Muro


Marka

Conmoto

Projektant

Sebastian David Büscher

Waga

28 / 45 kg

Rozmiary

W 49 / 58 cm. S 58 / 70 cm. G 15 / 17 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Ekskluzywny biokominek Muro dostępny jest w dwóch rozmiarach.

Designerski biokominek Muro to minimalistyczny i mobilny biokominek, którego podstawa została wykonana z betonu wzmocnionego włóknem szklanym, natomiast góra ze stali nierdzewnej i szkła. Materiał i forma sprawiają, że ten nowoczesny biokominek nadaje się do ustawienia w różnych miejscach: w domu, ogrodzie lub na tarasie. Surowy kształt niemieckiego biokominka sprawia, że urządzenie z łatwością dopasuje się do estetyki każdego wnętrza, dodając mu uroku i elegancji. Mobilny biokominek Muro dostępny jest w dwóch rozmiarach.

 

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów

Zapisz się do naszego newslettera