Fotel Hug Chair

Filtruj wg:
meble
/
ogród
/
krzesła
/
fotele

Nazwa

Fotel Hug Chair


Marka

Unknown Furniture

Projektant

Raimonds Cirulis

Waga

7 kg.

Rozmiary

W 72 cm. S 85 cm. G 88 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Ekskluzywny Fotel Hug Chair to prawdziwa moc i elegancja.

Bardzo oryginalnie zaprojektowane oparcie w kształcie półksiężyca sprawia, że siedzi się na nim bardzo wygodnie. Widać tutaj ręczne wykonanie i przemyślane rozwiązania ergonomiczne np. wysoko umieszczone podłokietniki  pozwalają wygodnie usiąść oddać się swojej ulubionej lekturze. Komfortowy fotel ogrodowy jest równie mobilny co mniejsze krzesła, a dodatkowo pusta i jednocześnie zamknięta podstawa pozwala na umieszczenie pod nim różnych przedmiotów. Włókno bazal­towe jest surow­cem, dzięki któ­remu designerskie meble są uni­ka­towe, wytrzy­małe, sta­bilne i odporne na wszel­kie warunki atmos­fe­ryczne, jed­no­cze­śnie zachwy­cają ręcz­nie for­mo­waną ażu­rową kon­struk­cją.

Zalety Fotela Hug Chair

  • EKOMEBEL — 100% z natu­ral­nych surow­ców
  • Wytrzy­mały mate­riał 3 razy moc­niej­szy od stali
  • War­to­ści zdro­wotne: bazalt pochła­nia pro­mie­nio­wa­nia róż­nego typu
  • Meble mogą stać na zewnątrz przez cały rok
  • Wyko­nane  ręcz­nie
  • Żywot­ność mebli wynosi 20–30 lat
  • Lek­kie i mobilne
  • Mate­riał jest dobrym izo­la­to­rem cie­pła– utrzy­muje stałą tem­pe­ra­turę
  • Nie­zwy­kła wygoda i zachwy­ca­jący design
  • Zapro­jek­to­wane zarówno do wnętrz jak i ogro­dów.

Zapisz się do naszego newslettera