Stolik Riva Lounge

Filtruj wg:
meble
/
wnętrze
/
stoły
/
stoliki
/
ogród

Nazwa

Stolik Riva Lounge


Marka

Conmoto

Projektant

Marie Schmid-Schweiger

Rozmiary

W 24 cm. S 80 cm. G 80 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Ekskluzywna kolekcja Riva Lounge to meble w nowoczesnym, minimalistycznym designie.

Oryginalny stolik to uzupełnienie tego funkcjonalnego zestawu. Kształt i prosta forma doskonale korespondują z całą kolekcją mebli Conmoto. Wytrzymały stolik Riva Lounge został wykonany z materiału HPL, dzięki czemu może być ustawiony również na zewnątrz przez cały rok.

Nowoczesne meble Riva Lounge wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ten designerski fotel może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia minimalistycznych mebli Riva Lounge z HPL jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele mebli wykonanych z HPL ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera