Stół Bistro

Filtruj wg:
meble
/
wnętrze
/
stoły
/
stoliki
/
ogród
/
do-biura

Nazwa

Stół Bistro


Marka

Conmoto

Projektant

Florian Viererbl

Rozmiary

W 72 cm. S 80 cm. G 80 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Funkcjonalny, rozkładany stolik wykonany ze stali nierdzewnej oraz materiału hpl.

Designerski stół Bistro to mobilny mebel przeznaczony zarówno do domu jak i ogrodu lub na taras. Funkcjonalny stół wyposażony został w bardzo wygodny mechanizm składania blatu, który sprawia że stół można szybko przenieść z jadalni na taras. Niemal niewidoczny uchwyt na spodzie ułatwia transport. Blat składanego stołu wykonany został z wysokiej jakości materiału HPL, który gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami, deszczem, słońcem.

Nowoczesne meble Conmoto wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ten funkcjonalny stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia minimalistycznych mebli Riva z HPL jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele mebli wykonanych z HPL ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera