Stół owalny Jig

Filtruj wg:
meble
/
wnętrze
/
stoły
/
stoliki
/
ogród

Nazwa

Stół owalny Jig


Marka

Conmoto

Projektant

Maly Hoffmann Kahleyss

Rozmiary

W 73 cm. S 130 cm. G 130 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Ekskluzywny stół Jig idealnie pasuje do miejsc gdzie spotykają się ludzie chcący porozmawiać, zjeść posiłek.

Designerski stół dostępny jest w kolorze białym lub antracyt. Osobno można dopasować nogi na których dodatkowo można umieścić aplikację z drzewa tekowego. Ten funkcjonalny stół został wykonany z bardzo wytrzymałego materiału HPL, co sprawia że może być używany również na zewnątrz. Nowoczesny stół Jig możemy wykonać także w innych wymiarach.

Nowoczesne meble Conmoto wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ten funkcjonalny stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia minimalistycznych mebli Conmoto z HPL jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele mebli wykonanych z HPL ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera