Stół barowy Riva

Filtruj wg:
meble
/
wnętrze
/
stoły
/
stoliki
/
ogród

Nazwa

Stół barowy Riva


Marka

Conmoto

Projektant

Marie Schmid-Schweiger

Rozmiary

W 109 cm. S 160 cm. G 62 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Nowoczesne meble Riva zostały poszerzone również o wersję barową.

Znakomicie sprawdzą się podczas nieformalnych spotkań lub uroczystości  w salonie, na tarasie. Ze względu na stabilną konstrukcję i bardzo wytrzymały materiał HPL nowoczesny stół Riva Bar jest idealnym rozwiązaniem dla branży gastronomicznej. Funkcjonalny mebel dostępny jest w kolorze białym lub antracyt. Nowoczesne Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia funkcjonalnych mebli Riva jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i antracytowym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera