Stół Vario

Filtruj wg:
meble
/
wnętrze
/
stoły
/
stoliki
/
ogród
/
do-biura

Nazwa

Stół Vario


Marka

Conmoto

Projektant

Schweiger & Viererbl

Rozmiary

W 72 cm. S 220 cm. G 85 cm.


Facebook Google+ Twitter Pinterest

Vario to nowoczesny stół z kolekcji Riva.

Funkcjonalny stół ma konstrukcję, która zapewnia  dużo wolnego miejsca na nogi wszystkim użytkownikom. Oryginalny stół wykonany został z odpornego na warunki atmosferyczne materiału HPL co pozwala użytkować go zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Dostępny jest w kolorze białym lub antracyt.

Nowoczesne meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ten funkcjonalny stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia minimalistycznych mebli Riva z HPL jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele mebli wykonanych z HPL ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Zapisz się do naszego newslettera