hide

Biokominek Quadro

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
biokominki
Charakterystyka: 

Waga: 11 kg

Rozmiary: W 16 cm. S 34 cm. G 21 cm.

Quadro - doskonały pomysł na ożywienie wygaszonego kominka w salonie.

Quadro to niemiecki biokominek o wszechstronnym zastosowaniu. Jest łatwy do przenoszenia i dzięki temu można go wyeksponować jako samodzielny biokominek w salonie, kuchni lub łazience. Obudowa tego oryginalnego biokominka wykonana z lakierowanej stali nie nagrzewa się co pozwala cieszyć się żywym ogniem w wielu miejscach. Nowoczesny biokominek Quadro można również wstawić w miejsce istniejącego już zabudowanego kominka i w ten sposób ożywić ten element salonu.

 

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów

Zapisz się do naszego newslettera