hide

Riva Kids

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
2 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
dla dziecka
Charakterystyka: 

Projektant: Schweiger & Viererbl

Uzupełniliśmy naszą kolekcję nowoczesnych mebli Riva także o wersję dla dzieci.

Bardzo wytrzymały materiał hpl z którego zostały wykonane stół i ławy, zapewnia doskonałe warunki zabawy i nauki dla dzieci. Nie ma obawy, że meble mogą zostać porysowane lub uszkodzone. Funkcjonalne ławki można wygodnie wsunąć pod stół, aby zaoszczędzić miejsca. Zapraszamy do gry i zabawy.

Nowoczesne meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ten funkcjonalny stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia minimalistycznych mebli Riva z hpl jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele mebli wykonanych z HPL ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łym i antracyt, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

 

Wymiary:

Stół        W 52cm. D 150cm. S 50cm.

Ława      W 32cm. D 146cm. S 25cm.

Zapisz się do naszego newslettera