hide

Palenisko Fera

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
grille i paleniska
Charakterystyka: 

Marka: Conmoto

Projektant: Sebastian David Büscher

Rozmiary: W 26 cm. S 46 cm. G 40 cm.

Designerskie palenisko Fera to nowoczesny design w Waszym ogrodzie.

Cie­pło ognia, nie­po­rów­ny­walne z żadnym innym kli­ma­tem spo­tkań z przy­ja­ciółmi. Uni­ka­towe, ele­ganc­kie pale­ni­sko Fera ze stali nie­rdzew­nej zapewni to wszystko. Poza walo­rami użyt­ko­wymi jest nie­zbęd­nym ele­men­tem uda­nych wie­czor­nych spo­tkań na świe­żym powie­trzu. Oryginalne palenisko dosko­nale spraw­dza się rów­nież jako ory­gi­nalny i sty­lowy spo­sób na oświe­tle­nie ogrodu czy tarasu oraz źródło cie­pła pod­czas chłod­nych wie­czo­rów. Oryginalny design podkreśla stalowa konstrukcja paleniska Fera.

Zapisz się do naszego newslettera