hide

Prysznic Uno

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
prysznice
Charakterystyka: 

Marka: Conmoto

Projektant: Sebastian David Büscher

Rozmiary: W 220 cm. S 10 cm. G 5 cm.

Funkcjonalny natrysk ogrodowy Uno zaprojektowany przez Sebastiana Buschera.

Ten ekskluzywny o kwa­dra­to­wym pro­filu, funkcjonalny prysz­nic do ogrodu Uno został wykonany ze stali nie­rdzew­nej. Wyróż­nia­jący się oryginalnym wyglą­dem jest bar­dzo łatwy i szybki w mon­tażu. Zaopa­trze­nie w wodę odbywa się dzięki prostemu pod­łą­cze­niu do węża ogro­do­wego. Gło­wica prysz­ni­cowa o dosko­na­łym nachy­le­niu daje miękki stru­mień wody, który zapew­nia nie­sa­mo­wite uczu­cie relaksu pod tym designerskim ogrodowym natryskiem. Moż­li­wość regu­la­cji stru­mie­nia wody dzięki pod­ręcz­nej dźwi­gni. Ekskluzywne akcesoria ogrodowe to doskonałe produkty do aranżacji przestrzeni wokół domu.

Zapisz się do naszego newslettera