hide

Donica Sotomon

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
1 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z hpl
Charakterystyka: 

Projektant: Carsten Gollnick

Rozmiary: Różne rozmiary

Duże donice Sotomon wykonane z bardzo wytrzymałego materiału hpl.
 

Ekskluzywna donica z kolek­cji Soto­mon z lub bez kratki (tre­lia­żem), która rzuca bajeczne pasia­ste cie­nie w sło­neczne dni. Two­rzy ide­alny ekran pry­wat­no­ści we wnę­trzu i na zewnątrz budyn­ków, małych bal­ko­nów i tara­sów. Różne wymiary dają nie­skoń­czone moż­li­wo­ści aran­ża­cji. Dla każ­dego roz­miaru tej wytrzymałej donicy dostępna jest kratka z drewna niezwykle pro­sta do zamon­to­wa­nia. Nowoczesne donice Sotomon dopa­sują się do każ­dego wnę­trza, a ewen­tu­alne nie­rów­no­ści pod­łoża można zniwelować dzięki zamocowanym nóż­kom.
Designerskie donice Soto­mon wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia oryginalnych donic jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Wymiary:

Donica duża: W 100cm. S 150cm. G 33cm.

Donica mała: W 100cm. S 75cm. G 33cm

Zapisz się do naszego newslettera