hide

Donica Flower

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
ze stali
Charakterystyka: 

Projektant: Sieger Design

Rozmiary: W 39 cm. S 38 cm. G 38 cm.

Kolek­cję ekskluzywnych doni­czek Pre­mor­dial Flo­wer zapro­jek­to­wał mię­dzy­na­ro­do­wej sławy Michael Sie­ger.

Rośliny, jak i kwiaty można podzi­wiać w ele­ganc­kiej uni­ka­to­wej czar­nej donicy, która wyzna­cza nowe trendy w ogro­dach i domach. Wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej malo­wa­nej prosz­kowo jest odporna na warunki atmos­fe­ryczne i może deko­ro­wać ogrody, jak rów­nież wnę­trza przez cały rok.

Zapisz się do naszego newslettera